Гомуми максат өчен бриллиант

Гомуми максат өчен бриллиант/ Аерым кушымталар өчен бриллиант

Гомуми максат өчен ДИАМОНД СЛУРИЯЛӘРЕ

HAPD1gl

Гидрокаль алдынгы поликристалл (HAPD) Алмаз Слури- Гидро нигезендәге поликристалл бриллиант шакмаклары детонация-синтез бриллиант кисәкчәләре белән ясалган, алдынгы формулировка матрицасында югары төгәллек белән каплау һәм Mohs масштабында артык зур булмаган материалларны полировкалау өчен яраклы.

HSPD1000

Гидроквал Стандарт Поликристалл (HSPD) Алмаз- Гидро нигезендәге поликристалл бриллиант шакмаклары детонация-синтез бриллиант кисәкчәләре белән ясалган, стандарт формулировка матрицасында югары төгәллекне каплау һәм Mohs масштабында артык зур булмаган материалларны полировкалау өчен яраклы.

HAPH1gl

Гидрокаль алдынгы поликристалл (HAPH) Алмаз- Гидро нигезендәге поликристалл бриллиант шакмаклары югары басымлы югары температуралы бриллиант кисәкчәләре белән эшләнгән, югары формирование матрицасында югары төгәллек белән каплау һәм Mohs масштабында артык зур булмаган материалларны полировкалау өчен яраклы.

HSPH1000

Гидрокаль стандарт поликристалл (HSPH) Алмаз - Гидро нигезендәге поликристалл бриллиант шакмаклары югары басымлы югары температуралы бриллиант кисәкчәләре белән ясалган, стандарт формулировка матрицасында югары төгәллек белән каплау һәм Mohs шкаласында артык зур булмаган материалларны бизәү өчен яраклы.

HAM

Гидрокаль алдынгы монокристалл (HAM) Алмаз Слури- Гидро нигезендәге монокристалл бриллиант шакмаклары югары басымлы югары температуралы бриллиант кисәкчәләре белән эшләнгән, алдынгы формуляция матрицасында югары төгәллек белән каплау һәм Mohs шкаласында югары материалларны бизәү өчен яраклы.

HSM

Гидроквал Стандарт Монокристалл (HSM) Алмаз- Гидро нигезендәге монокристалл бриллиант, югары басымлы югары температуралы бриллиант кисәкчәләре белән ясалган, стандарт формулировка матрицасында югары төгәллек белән каплау һәм Mohs шкаласында югары материалларны бизәү өчен яраклы.